Nktech

تاریخ: 10 اردیبهشت 1398

شرح اسامی اختصار استفاده شده برای شرکت های سرویس دهنده اینترنت

🔸ISP
Internet Service Provider
ارائه دهنده خدمات اینترنت

🔸ISDP
Internet Service Distribution Provider
شرکت هایی که نقش ارائه و توزیع پهنای باند بالای اینترنت را دارند

🔸SAP
Satellite Access Provider
شرکتهای مهیا کننده سرویس ماهواره مثلVSAT

🔸PAP
Private Access Provider
شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL

🔸ITSP
Internet Telephony Service Provider
شرکت های ارائه دهنده خدمات VoIP و سرویس های مبتنی بر آن

🔸FCP
Fixed Communication Provider
ارائه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه

🔸IDC
Internet Data Center
ارائه دهنده سرویس های اینترنتی نظیر:
web,ftp ,Email

🔸WAP
Wireless Access Provider

ارائه دهنده سرویس های بی سیم